Generalforsamling 2017 i Odense Squash Club

Invitation til Generalforsamling 2017 i Odense Squash Club
Tid: Torsdag den 30. Marts kl.19.00
Sted: Squash Center Danmark, Odense

Dagsorden

Valg af dirigent og referent
Rettidig indkaldt generalforsamling
Fremmødte og stemmeret
Formandens beretning
Kassererens beretning
Regnskab for 2016
Budget for 2017
Fastsættelse af kontingenter
Indkomne forslag (Sendes til formand@osc.dk senest onsdag d. 22. marts )
Valg af bestyrelse
På valg er Leif Rasmussen, Glenn Christensen, Nicolas Nino og Brian Blomholt
Ingen har meddelt bestyrelsen, at de ikke ønsker genvalg.
Valg af revisor og suppleanter
Eventuelt

Efter Generalforsamling: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer og skal i øvrigt bestå af 5 til 9 medlemmer alt afhængig af klubbens størrelse og behov. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til fremme af klubbens formål. Der udarbejdes referat af generalforsamlingen. Dette referat arkiveres og sendes til Dansk Squash Forbund og Odense Kommune. Bestyrelsen er valgt for 2 år ad gangen.

På vegne af OSC bestyrelse Formand, Thomas Søgaard

Nyhedsbrev december 2020

31 december 2020

Nyt fra formanden: 2020 - sikke et år. Godt og skidt på mange måder, desværre blev vi ramt af ikke bare én nedlukning men hele to af slagsen. Vi havde over 100 udmeldelser efter sommerferien, og brugte hele september og oktober på at promovere squash. Vi nåede lige op på +500 medlemmer igen før vi blev lukket ned igen op til jul. 2020 startede ellers supert godt for os, vi havde besøg af David Pearson, måske verdens bedste træner og vi afviklede et brag af en squash-fest til Odense Open.

Corona nedlukning - ses i 2021

10 december 2020

Øv øv øv øv!! Vi er meget triste over at måtte meddele at som følge af de nyeste coronarestriktioner er Odense Squash Center lukket fra onsdag d. 9. december til d. 3. januar 2021. Vi håber smitten kommer under kontrol, så vi kan åbne op igen hurtigt muligt i det nye år. Pas rigtig godt på hinanden! Rigtig god jul og godt nytår Vi ses i 2021

Damehold træning: Ændring ift COVID-19

19 september 2020

Hvis du vil deltage er det vigtigt at du melder dig til på dame@osc.dk, grundet covid-19. Ift tilmelding gælder først til mølle princippet og vi skal have din tilmedling senest mandag før onsdagstræningen. Hvis der ikke er plads til træningen, så sender vi dig en mail.


Se mere