Invitation til den årlige generalforsamling i Odense Squash Club

Invitation til den årlige generalforsamling i Odense Squash Club
Tid: Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 18:30
Sted: Squash Center Danmark, Odense
Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent a. Rettidig indkaldt generalforsamling b. Fremmødte og stemmeret
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning a. Regnskab for 2015 b. Budget for 2016
4. Fastsættelse af kontingenter
5. Indkomne forslag (Sendes til formand@osc.dk senest d. 22. marts)
6. Valg af bestyrelse
a. På valg er Jens Andersen, Tommy Christensen og Thomas Søgaard b. Ingen har meddelt bestyrelsen, at de ikke ønsker genvalg.
7. Valg af revisor og suppleanter 8. Eventuelt GF16

Damehold træning: Ændring ift COVID-19

19 september 2020

Hvis du vil deltage er det vigtigt at du melder dig til på dame@osc.dk, grundet covid-19. Ift tilmelding gælder først til mølle princippet og vi skal have din tilmedling senest mandag før onsdagstræningen. Hvis der ikke er plads til træningen, så sender vi dig en mail.

Odense Squash Club har igen åbnet op for nye medlemmer!

01 september 2020

Odense Squash Club har igen åbnet op for nye medlemmer! Mænd, kvinder, studerende eller børn? Vi har fede tilbud og holdmuligheder for alle. Søger du venskaber, høj puls og god motion? Så er Odense squash Club noget for dig!


Se mere