Referat fra den årlige generalforsamling i Odense Squash Club

Referat fra den årlige generalforsamling i Odense Squash Club Tid: tirsdag den 30. marts 2017 kl. 19:00 Sted: Squash Center Danmark, Odense

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent Jens Skovgaard Andersen blev valgt til dirigent og Thomas Søgaard som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede samtidig, at generalforsamlingen var afholdt inden for fristen for OSC's vedtægter.

2. Formandens beretning Bestyrelsesformand, Thomas Søgaard, fremlagde sin beretning for 2016 for bestyrelses, der var ingen kommentarer til beretningen som generalforsamlingen tog til efterretning.

3. Kassererens beretning Kassereren, Brian Blomholt, fremlagde sin beretning og gennemgik årsregnskabet for 2016. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten 2016 og tog kassererens beretning til efterretning.

4. Fastsættelse af kontingenter Det blev på generalforsamlingen besluttet at alle kontingentsatser skal fastholdes. Det blev derudover besluttet at 'Familemedlemskaber' pr. 1. maj 2017 maximalt kan have 6 åbne bookinger.

5. Indkomne forslag (Sendes til formand@osc.dk senest d. 22. marts) Formanden konstaterede at der ingen indkommende forslag var modtaget.

6. Valg af bestyrelse På valg er Brian Blomholt og Glenn Christensen, begge blev genvalgt. Leif Rasmussen ønskede ikke genvalg og udtræder af bestyrelsen. Dan Hartwig udtræder ligeledes af klubbens bestyrelsen. Mads Rasmussen og Dennis Hansen blev valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen.

7. Valg af revisor og suppleanter Revisorfirma BDO, Odense blev valgt til revisor.

8. Eventuelt

Generalforsamlingen blev orienteret om bestyrelsens første udkast til 'strategi 2022' for OSC. Dirigenten konstaterede herefter at dagsordenen var udtømt og hævede generalforsamlingen der herunder takket for god ro og orden.

Vi må igen spille squash

06 maj 2021

Find ketsjeren frem igen - vi må igen spille squash!! Vi åbner i dag fra kl 12.00. Vigtigt info: Corona-pas påkrævet for alle over 18år. Fuld kontrol af Corona-pas, intet gyldigt Corona-pas = ingen adgang til squashbanerne. Brug mundbind når I ikke er i sportstøjet. Online banebooking er åbnet.

Nyhedsbrev december 2020

31 december 2020

Nyt fra formanden: 2020 - sikke et år. Godt og skidt på mange måder, desværre blev vi ramt af ikke bare én nedlukning men hele to af slagsen. Vi havde over 100 udmeldelser efter sommerferien, og brugte hele september og oktober på at promovere squash. Vi nåede lige op på +500 medlemmer igen før vi blev lukket ned igen op til jul. 2020 startede ellers supert godt for os, vi havde besøg af David Pearson, måske verdens bedste træner og vi afviklede et brag af en squash-fest til Odense Open.

Corona nedlukning - ses i 2021

10 december 2020

Øv øv øv øv!! Vi er meget triste over at måtte meddele at som følge af de nyeste coronarestriktioner er Odense Squash Center lukket fra onsdag d. 9. december til d. 3. januar 2021. Vi håber smitten kommer under kontrol, så vi kan åbne op igen hurtigt muligt i det nye år. Pas rigtig godt på hinanden! Rigtig god jul og godt nytår Vi ses i 2021


Se mere